Johan Antus

Main menu: Home


Det underjordiska sjukhuset

Visst låter det spännande med ett underjordiskt sjukhus mitt i Stockholm! Det är varken hemligt eller öde men intressant nog att beskriva lite.

Anläggningen har en yta på hela 4683 m3 och ligger 12 meter under jord.
Är i krig självförsörjande på vatten, el, ventilation och kommunikation etc.
Var tänkt som sjukhus/skyddsrum redan under kriget men "det kom av sig" vid freden.
Under kalla kriget tog det hela ny fart och berganläggningen invigdes i sin nuvarande form 1994.
Används bl.a. som sanerings-station av kontaminerade patienter.  I fred max 270 personer.
Som krigssjukhus 160 personer samt som skyddsrum för 3200 personer.


Sitt moderna utseende till trotts vilar tyngdens alvar över hela anläggningen.

         


Märkningen på dörren nedan är intressant.
Den leder till en lång trappa ner till till en järnvägstunnel långt under Södermalm.
Tanken var att man, i krig, skulle kunna transportera sårade med tåg ända fram.
Vad jag förstår var det även tänkt att man skulle kunna hämta skadade direkt från örlogsfartyg vid Stadsgårdskajen via järnvägen som löper utmed Hammarbykanalen och under Eriksberg och vidare in i berget.
Nedan en av de stängda tunnlarna mellan Stadsgården och det underjordiska sjukhusetÖverallt där det går finns sjukhussängar, materiel och förberedda operationssalar.


rörande vackert


I saneringsdelen blir man införd genom ett antal slussar, får kläderna bortklippta och sedan en riktig rotborsts-tvagning.Sedan vidare till sjukvårdsdelen. Här finns kunskap, och beredskap, för de flesta farligheter man kan tänka sig och en helikopterplatta precis utanför.