Johan Antus

Main menu: HomeDen ryska hackspetten.Duga var en sovjetiskt OTH (over-the-horizon) radar som byggdes för att detektera inkommande missiler från väst. Den började sända i juli 1976 och tystnade i december 1989. Den signal man sände ut var massiv.
Den hoppade runt på olika frekvenser på kortvåg och sände ut korta (därmed bredbandiga) pulser på upp till 10 Mega-Watt. Det innebar bl.a. att den störde mängder av annan trafik på kortvåg med sitt skarpa repetitiva ljud som snart blev ökänt som ”den ryska hackspetten". Typiskt använde man pulser 90 ms långa som sändes ut 10 gånger i sekunden på frekvenser mellan 7 och 19 MHz.


Anläggningen är fortfarande militärt område och vaktas av en trött vakt och en glad hund.


Överallt dessa väggmålningar. På den här står det "Har du skrivit in dig".


Västvärldens underrättelsetjänster var väl medvetna om anläggningen och gav det NATO-namnet "Steel Yard" vilket är slående med tanke på hur mycket stål som används för att bygga antennerna. Det är svårt att på bilder uppfatta hur stora antennerna egentligen är. De höga masterna är nästan lika höga som Kaknästornet och antennsystemet (det är två) sträcker sig närmare en kilometer i terrängen.


Gallerburarna på bilden är själva antennelementen. Bakom kan man se en reflektor av tunnare stålkablar.

Avsikten med DUGA var således att detektera interkontinental missiler som sänts upp från nordamerikanskt territorium. Själva raketen är för liten att upptäcka med radar på det här avståndet men raketflamman lämnar ett joniserat spår efter sig i atmosfären som går att upptäcka. Här en väldigt naiv modell av jorden och atmosfären.


Kontrollrummet. Sönderslaget men kontrollbord och stora skärmar på väggen känns igen från NASA m.fl.


Väggmålning i anläggningens matsal.Vi påminns hela tiden att det är radioaktivt. Mindre känt är kanske att radarn var bemannad även under Chernobylolyckan med sina massiva utsläpp av radioaktiv strålning.


Datorkontrollbord.. Förutom DUGA hade sovjetunionen även andra radarsystem för att detektera inkommande missiler. I Skrunda, Lettand fanns t.ex. systemen Dnestr-M och Dnepr.


I någon form av "besöks och informationsrum" förklaras hur de fasade antennerna styrs och vilka målen är.
Här målade glastavlor med (tänkta) inkommande missiler. Till vänster en Polaris A-2 missil. Information om startvikt, räckvidd, hastighet, höjd osv.


Ett annat kontrollrum, troligen för sändarna.
Officiellt har DUGA aldrig existerat. På kartor har det stället varit utmärkt som ett sommarläger för barn..


Då DUGA (som för övrigt betyder "båge" på svenska) var riktad mot Nordamerika och då Sverige ligger i vägen så var störningarna hos extra svåra hos oss. Kommersiella användare av kortvåg och radioamatörer drabbades och klagade, TV och hifi-utrustning stördes.


"Styrpanel" oklart till vad.


Snygga lampor..Snygg grind i området.


För bemanning av DUGA behövdes det mycket folk. Enligt vissa uppgifter fanns här uppåt 1500 militärer, forskare och tekniker. Alla med sina familjer. Så pass att staden Chernobyl-2 byggdes för invånarna. Här en bild från stadens brandstation. En underbar relik från kalla kriget men en modell över staden till vänster, DUGA i mitten och längst till höger Krug (cirkel på Svenska). Krug var antenner i en 200 meter stor ring. Har troligen används som jonosfärsprob för att hjälpa DUGA att hitta ”rätt” frekvens.


Politisk skolning finns fortfarande kvar och bilder på stora ledare förefaller klara tidens tand väl. Citat från Lenin. Något om att studera militaria..

Produktion och mål. Om alla hjälper till blir det jättebra... Det står "Världen i fakta och siffror" samt produktion per minut och löner för Kolchosarbetare..

Idrott ingick på schemat.

Liksom utbildning om atomvapen.