Johan Antus

Main menu: Home


HC Elefanten


Civilförsvarsanläggningen Elefanten är ett bergrum i Sollentuna, norr om Stockholm.
Anläggningen byggdes under kalla kriget och var färdig i slutet av 1970-talet. Anläggningen var en ledningscentral och skyddsrum för Stockholms stads och Sollentunas kommunledningar i händelse av krig.
Anläggningen har plats för ca 200 personer är byggd som ett fullträffsäkert skyddsrum vilket innebär att det finns stötvågsfickor för att reducera krafterna från atombomber, gastäta dörrar, slussar etc.
Elefanten har även (delvis) skydd mot EMP.
Det första man möts av är en stötvågssluss och en gasbarriär. Däremellan finns det ett saneringsrum med duschar där de som utsatts för biologiska och kemiska stridsmedel kunde saneras innan de gick in
i byggnaden. Först grovsanerings där kläderna slängdes och man fick duscha sedan igenom en sluss för ny dusch och nya kläder.
Anläggningen har naturligtvis egen brunn samt egen kraftförsörjning.


Elefanten byggdes av Räddningsverket mellan 1972 och 1977 och väldigt hemlig. Anläggningen är 3300 m2 stor.


Elefanten är byggt som tre huskroppar som i sin tur står i ett utsprängt bergrum med gråmålad sprutbetong på väggar och tak.


Då anläggningen är skyddad mot EMP (elektromagnetisk puls från kärnvapen) styrs dörrar och annan utrustning med tryckluft istället för elektriskt.

Alla hus står på stora fjädrar som skulle ta upp vibrationer som uppstår vid en atombombsexplosion

Väl inne möts vi av porttelefonen i vilken man pratade med människor på utsidan som ville komma in. Vakten kunde sedan prata dessa igenom de olika slussarna. Här, vid entrén, finns även sjukvårdsrum, kapprum och diverse förråd.
Förråden innehåller materiel som tydligt visar hur allvarligt man tog på hotet om det förebådande kriget.
Det visar även att totalförsvaret bemannades av kvinnor; fem stycken kjolar i storlek C38.

Här hittar vi också manualer för att få igång verksamheten


Köket är väldigt litet, matsalen likaså. Färgsättningen med grön för mark och blått för himmel göra att rummet känns "mindre under jord". Ovanför borden hänger gula lampor kallade Hinken.

På den övre våningen i hus A finns ordersalen som delades mellan Sollentuna kommun och Stockholm stads olika ledningsverksamheter. Här finns även samband, telefonväxel och flyglarmen. Härifrån skulle allt arbete ledas, här skulle man ha kontakt med flygvapnet för att kunna varna för anfall och här hade man kontakt med andra ledningscentraler och egna räddningsenheter etc.Man hade även kontakt med de s.k. framskjutna enheterna på olika ställen i staden. Under 1970-talet fanns det 11 st t.ex. är Krokusen på Kungsholmen, Maskrosen vid Östra Real, Liljan vid Brommaplan och Pionen på Södermalm som nu är datorhall. 


 
en SRA 602 i bordsställ..Elefanten skulle användas för ledning av civilförsvaret av Stockholm och placerades därför på ett strategiskt avstånd från centrum. Som alternativ, eller komplement, finns det en identisk anläggning, kallad Vargen, i Lissma/Huddinge.


Fram till 1997 sände man från Elefanten ut testsignalen för flyglarm (s.k. hesa Fredrik) klockan 15.00 den första helgfria måndagen.  I ett skarpt läge kunde man internt varna för andra hot med apparaten nedan.Kommunikation är alltid lika viktigt.

Civilförsvarets radionät byggde bl.a. på SRA R70 (320 kanaler mellan 68-80 MHz) och användes för kommunikation mellan fasta grupperingsplatser och mobila enheter men även som reserv för telefonförbindelserna .


En översikt av civilförsvarets sambandsnät torde ah varit väldigt hemlig när det begav sig.
Nu sitter den upptejpad på väggen.. Den uppmärksamme ser att man har kontakt med tre flygbaser.

 
Här finner vi även en Aplicom Mobitex byggd runt en
Nokia/Mobira och en ensam röd telefon. Undrar vart den går..?


Elefanten betjänas av en manuell snörväxel typ LME m/53 med två växelbord

Undersökningsapparat LME AEP 1303 till växeln


I kryptorummet hittar vi en fjärrskrivmaskin Siemens 508D med tillhörande modem ITT 1161 men inget krypto..


På samma våningsplan hittar vi även ett låst valv. Tydligen vet ingen längre kombinationen till låset eller vad som finns där inne. Som gjort för konspirationsteorier :-)

Vidare finns det rum för Sveriges Radio. SR (även SVT) har i sin beredskapsplan ett antal  krigsproduktions-platser, uppenbarigen är detta en av dessa.


Går vi vidare till hus B så finner vi verkstad och förläggning. Här finns sovplats för 120 personer. Utanför varje sovrum sitter en askkopp i gul plast på väggen. Rökning tillåten.Anläggningen är målad i typiska 70-talsfärger och påminner en hel del om en Finlandsfärja.


Det allmänna rekrationsrummet håller klassisk 70-talsdesign.En titt ute i nödutgången som även fungerar som ventialationskanal för anläggningen.Nödutgång


Elefanten togs helt ur bruk 1998.