Johan Antus

Main menu: Home


Föreningen för Stockholm fasta försvar

FFSFF1902 bildade kammarherre F W Edelsvärd Förening för Stockholms fasta försvar (FFSFF). Syftet var att förstärka huvudstadens försvar och tillsammans med välbärgade medborgare samlade de in pengar för att köpa mark och bygga försvarsanläggningar.
Under de nästkommande årtiondena byggdes ett flertal fort, bunkrar och skyttevärn i den s.k. Norra fronten (som inte beskrivs här) och i den Södra fronten. Dessa linjer bemannades med äldre värnpliktiga ur den s.k. Landstormen, inte helt olikt nutidens hemvärnsmän.
Jag har försökt gå igenom dem alla och resultatet finns längre ner på sidan.

södra frontenStockholms fasta försvar
södra fronten

Här ovan en lista & karta från Krigsarkivet över Södra fronten samt en karta över de försvarsställningar som fortfarande finns kvar. Den största är Beatebergspasset som sträcker sig mellan Trångsund och Skogås och skulle bemannas av 3700 man. Av de totalt  ca 40 000 soldater som bemannade Norra och Södra fronten skulle ca 2700 finnas i Kumlapasset. Länkar till de olika delarna nedan.


Beatebergspasset

Kumlapasset


Övriga´