Johan Antus

Main menu: Home


Grön Kulle


Nergång från huset på kullen.

Efter andra världskriget bröt istället det kalla kriget ut. Risken för ett nytt världskrig var många gånger överhängande. I Sverige började man via Civilförsvarsstyrelsen på 1950-talet planera och bygga skyddsrum i berg. Större allmänna skyddsrum, s k befolkningsskyddsrum, byggdes under 1950-talet på 14 platser i landet.

Personalrum

I denna kommun tog Civilförsvarsnämnden upp frågan 1950 och det fattades beslut om att ett skyddsrum skulle byggas. Skyddsrummet byggdes i etapper med början 1953.


En av inrymningsvägarna.

1957 stod det färdigt som ett av de första i Sverige och det väckte därför både nationellt och internationellt intresse. Bl.a. skrev den brittiska tidskriften Life reportage om skyddsrummet.


Sedvanlig seneringsdusch


Skyddsrummet Gröna Kulle är som de andra befolkningsskyddsrummen fullträffsäkert. Det innebär att det ger skydd för alla typer av konventionella, biologiska och kemiska vapen. Det utestänger även gas och radioaktivt nedfall.Filter för gas och radioaktivt nedfall mm.

De två stora skeppet (salarna) ligger närmare 20 meter under marken. Här finns plats för 300 personer med sovplats på golvet till alla.Kortare tid får uppåt 800 personer plats härnere.Skyddsrummets yta är cirka 700 kvm. Med gångar och infarter rör det sig om 1 200 - 1 300 kvadratmeter.


Planeringen visar att skyddsrummet skulle (kunna) användas till mer än bara beskydd.


Dokument från en svunnen tid ligger kavar här nere.


Underjorden döljer även ett säkerhetsvalv
Bergrummet kan tillslutas på ett väldigt udda sätt. Ett stort betonghjul kan rullas fram och effektivt täppa till ingången. Väldigt hög "Fallout-känsla" här !


Vägen ner i anläggningen.

Med högsta beredskap kunde människor klara sig här tre dygn och då skyddsrummet enbart ska ge skydd för konventionella vapen kan det användas kontinuerligt.


En annan inrymningsväg..


Telegrafverket har även (haft) utrustning här nere. Ser ut att vara för rundradiodistribution.Skyddsrummet har eget elverk ,vatten och avlopp. Det underhålls kontinuerligt och kan fortfarande användas.
Tack till berörd kommun som lät oss komma in och fotografera :-)