Johan Antus

Main menu: HomeLedningsplats KossaUnder andra världskriget fanns här en ammunitionsfabrik men allt sprängdes av ryssarna. Knappt 15 år senare började NVR (Östtyska armen) anlägga en kemisk fabrik i området. 400 militärer och civila arbetade då här.


Bunkern Kossa byggdes som byggprojekt 16/13/302 mellan 1976 och 1979 och var en stor skyddad ledningsplats för Warszawapakten, en av de bäst bevarade militära hemligheterna i DDR. Här fanns ledningen av Östtyskland militära distrikt III, som med 90.000 man skulle ”ansvarar för säkerheten” i södra DDR.


Det spekuleras om anläggningen kan ha varit avsedd att tjäna en mycket större roll i krig än man tidigare trott. Var den även tänkt att fungera som central ledningsplats för en storskalig attack mot Västeuropa?Det som indikerar detta är bl.a. platsen och flera säkrade telefonlinjer och mobila troposfärlänkar till Moskva för bl.a. överföring av stridsplaner med ett "sofistikerad videosystem".Anläggningen är uppbyggd av sex prefabricerade bunkrar av typ FB-75 med skyddsklass "e" som skulle klara övertrycket i chockvågen från kärnvapen.Utanför finns gamma-sensorer för att detektera om kärnvapenkriget börjat.


I ledningsbunkern fanns den operativa ledningen med rum för befälhavaren och hans personal.
Här fanns även sambandscentral, krypto mm.Bunkern har hightech nödbelysning.


Den operativa ledningens samlingsrum


Komplexet innehöll även flera små bunkrar av typ FB-3 för att skydda underhållspersonal samt splitterskyddet för fordon. Byggkostnaden 23,8 miljoner dollar.


Krigsplaner..


Anläggningens skivsamling är kul, framför allt killen till höger.


Man hade tydligen tid för handarbete..


En av ingångarna...


Enligt vad jag hittat så skulle minst 48 soldater ständigt vara i beredskap här.
Alla rum var uppvärmda (förbrukningen per år var 345.000 kilowattimmar!)I ”dator-bunkern” hittar vi en stordator typ ”AP 3” där alla taktiska och strategiska trupprörelser hanterades.Här fanns även sjukhus för behandling av sjuka, skadade, kontaminerade, nervgiftskadade.


I teknikbunker finns kontrollcentral för vatten, el, luft, värme för alla 6 bunkrarna samt egen kraftproduktion på 400 kVA och vattenverk med 2 djupa brunnar.
Inget krig startade men Kossa har ändå skördat tusentals offer i form av kaniner och rådjur som dött av el-stängslet (6000 volt).


Bunkeranläggningen tog över av Bundeswehr 1990.
Idag används den inte..