Johan Antus

Main menu: HomeStridsledningscentralenI anläggningen fanns stridsledningscentralen för LVD 1 (Luftverteidigungsdivision 1) som ansvarade för övervakning och stridsledning av södra DDR luftrum.


Klassbröder, Vapenbröder..
Bunkern består av tre våningar ca 10 meter under jord.

Anläggningen byggdes mellan 1965-67 och togs i bruk 7/7-67.


En av de dystra tavlorna i anläggningen.
Självklart är ledningscentralen inhägnad med elstängsel.
Bunkern har påfallande mycket kommunikationsutrustning.


För att säkra luftrummet hade man tillgång till 1,3,7 och 8:e jakt-eskaderna ur NVAs flygvapen (LSK) samt om jag förstått det rätt även luftvärn (LV).

Kul detalj är att informationen på lägesbilden i centralen skrevs i realtid av speciella värnpliktiga som kunde skriva spegelvänt.

Kaffe, någon?


Egen sjukstuga..


 Anläggningen är 42 meter lång och 18 meter bred.
Ovan jord finns ett tillhörande kontorshus.


Anläggningen stängdes 1990 då DDR kollapsade. Besökt med tillstånd och guidande historiker.