Johan Antus

Main menu: HomeFörsvarsområdesstab och mer därtillJag besökte en större berganläggning norr om Stockholm som innehållit en Fo-stab. Berget är stort, för stort för att bara rymma en försvarsområdesstab. Här skall även rum ha använts av Uppsala universitet och Pharmacia. Universitetet hade sannolikt berget som skyddat förråd. Pharmacia skulle enligt vissa källor haft laboratorium och tillverkning härinne i händelse av krig.


(från Fortifikation.se)

Anläggningen började byggas efter kriget som ammunitionsförråd. Som stabsplats togs det sannolikt i bruk i mitten av 50-talet. Av någon anledning kallas de olika bergrummen för kammare i denna anläggning.


In genom kammare 5. Längst in till höger syns ett skyttevärn.

Stötvågsfickor i kammare 5


Kammare 15 där Pharmacia troligen hade labb mm.


Ett labb(?) på övervåningen.

Trappa mellan våningarna.

Stabsdelen är uppdelad i två kammare (13 och 14) där den första är utanför gasgränsen.
Här finns bl.a.anläggningens enda reservkraftverk.


Nedervåningen består av 32 rum bl.a. ett riksbanksvalv och ”riksbank”, sambandsrum,kök och matsal.
Övriga rum var sambandsrum för inkommande och utgående meddelanden.


Kammare 14 nedreSambandsrum i kammare 14

RiksbanksvalvetInne i valvet låsta plåtskåp och ett säkerhetsskåp. Tomt..


Matsal.

Matrester..

Övervåningen innehåller ca 40 rum med försvarsområdets operativa ledning (Op-rum) samt representanter från SJ, Sveriges Radio, landshövdingen mm. Stabsdelen är nästa 700 m2.


Kammare 14 övre


I rum C 122 (Op-rummet) satt i mitten Landshövding. Bredvid sig hade han Landssekreterare, Försvarsområdesbefälhavare, Stabschefen och chefen för samverkansgruppen. I rummet till vänster fanns olika kartor.Till höger ser vi glasrutan in till Skyddscentralen där ABC-läget skulle plottas. 


Ute i centraltunneln (kammare 3) finns en lastbrygga då gångarna är så stora att man kan köra lastbil in.

Mot kammare 16


Stötvågsfickor i kammare 2


Ingång till kammare 16 som består av två våningar á 440 m2.


Den nedre innehåller rullhyllor för arkivering av handlingar. De älsta skyltarna är från 1907. Allt tomt idag.
Den övre delen av kammare 16.

Anläggningen har viss patina..

Kammare 8 bär spår av någon form av förvaring.

Den gigantiska kammare 11