Johan Antus

Main menu: Home


En liten bunker..  En avslöjande skorsten samt några mögliga förstaförband.

En av trapporna ner samt 6 av de 12 sängarna.. 

 
 Vapenställ och kök, allt väl utmärkt..

 Skafferi och luftfilter

Diverse utensilier och en fuktig hylla i gasslussen

Papper från -75. En utrustningslusta för att SK10 (kupol skyddsrum) vad gjorde den där.
´