Johan Antus

Main menu: HomeLager KL-32Under andra världskriget börjades det nära Dresden en anläggning för produktion av olja och bensin.
Platsen är väl vald med tät skog och djupa dalar och ingångarna var skyddade av kamouflagenät mm.
Man planerade att anläggningen skulle förse det tyska flygvapnet med drivmedel och smörjoljor.Långt efter kriget tog Östtyskland vara på det stora bergrummet och byggde 1965 här en filial för ”den statliga byrån för kärnsäkerhet” (SAAS, Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz) och man lagrade lågaktivt radioaktivt avfall här.

1983 köpte MfNV (Östtyska Försvarsdepartementet) anläggningen och byggde om den. Den byggdes om 1984-1987 och togs i drift 1988 som mobiliseringsförråd. Här förvarades allt som behövdes för armen: vapen, ammunition, medicinsk utrustning, reservdelar etc. Även bränsle och smörjmedel förvarades här inne.


Fram till 1989 förvarades även ”stridsspetsar” här, vi får anta nukleära..Efter muren fall i oktober 1990 övertog Bundeswehr bergsanläggningen för att lagra utrustning för 5:e LwVersRgt Luftwaffenausbildungsregiment= 5:e Luftvärnsutbildningsregementet). Den blev nu känd som  KL 32 (Komplexlager 32).

I berget finns förläggning med sovsalar, kök, kontor m.m.

Anläggningen har 2 ingångar på 6x6 meter som är dimensionerade för att enkelt kunna kära in lastbilar i berget. Ovan en uppskattning av hur gångarna i berget breder ut sig.I november 1999 stängdes berget och portarna göts igen. Bergrummet såldes och återöppnades 2007 av privat ägare som släppte in oss för besöket.