Johan Antus

Main menu: Home


Radiobevakningen  & PROPAN-projektet

 

Psykologiskt försvar kan uttryckas som de åtgärder som vidtas för att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda i krig och krigsfara. En angripare sätter alltså in sin psykologiska krigföring för att underminera vår vilja att försvara vårt oberoende och vår ledning. Ämnet är för stort för att beskriva i denna korta text men en låt oss titta på en ganska okänd del av detta.modernt exempel på propaganda

Psykologiskt försvar bedrevs (bedrivs?) på flera olika sätt. Mellan 1953 och 2009 hade Styrelsen för psykologiskt försvar som ansvarade för detta. En av SPF:s uppgifter var att forska och bedriva studier inom olika delar av våra fiendens tänkta angreppssätt och hur vi skulle kunna upptäcka och mot verka dessa. En av de saker som man studerade var att utländsk informationsverksamhet (s.k. informationsoperationer) som var tänkt att påverka svensk opinionsutveckling och inverka på försvarsviljan.Detta gjordes i den så kallade Radiobevakningen och i Propanprojektet.

En av de logperiodiska HF-antennerna som användes


 
Man lyssnade på främmande propaganda, som riktades mot svensk opinion via etermedia. Vi får inte glömma att detta var en tid utan Internet och massor av satellit-TV och att måga faktiskt lyssnade på utlandsradio... Man lyssnade på ett antal olika radiostationer, bl.a:

Radio Moskva (bilderna från wikipedia)
Radio Tallin
Radio Riga
Polens Radio
Radio Berlin International
DeutschlandfunkDen mystiska "Avdelningen för radiobevakning" följde och analyserade fientliga propagandasändningar för att "mellan raderna" försöka få fram fiendens avsikter. Man byggde upp kunskap och underlag för psykförsvarets lägesbedömning och åtgärder. Man behövde få en överblick över propagandans politiska, ekonomiska och militära mål. Som mest arbetade 120 personer med detta inklusive ledning, avlyssningssektion, analys och servicefunktioner. Både avlyssnarna och analytiker fick regelbunden och intensiv träning NO om Stockholm.


foto: MSB. Återges med tillstånd.
Man köpte in vanliga kortvågs-mottagare, bl.a. Kenwood R-1000. Antenner lånades av andra myndigheter. Även satelliter avlyssnades. Inte bara Sovjet/WP avlyssnades utan även Kina, Nordkorea och delar av mellanöstern. Avlyssnarna rekryterades bland akademiker, lärare eller invandrare med språkkunskap.
foto: Eino Tubin samt MSB. Återges med tillstånd.

Bl.a. med hjälp av Göteborgs universitet har SPF i flera årtionden följt utländska radiostationer som sänt propaganda på svenska till Sverige. Verksamheten syftade bl.a. till att utveckla metoder för att analysera propagandan och den kallades för projekt PROPAN.Som grundmaterial för studierna användes innehållet i de rundradiosändningar på svenska som de utländska sändare riktade mot Sverige. Man samlade in material mellan 1970-1974 och studerade innehållet med systematisk, kvantitativ såväl som icke-kvantitativ innehållsanalys. Bl.a. undersöktes radiostationernas relation till de centrala beslutsfattande organ i de egna länderna. Studierna inom PROPAN-projektet syftade till att utveckla metoder för att analysera propagandans roll i radiosändningar.

Genom KOMINFORM, östblockets samordning av informationsverksamheten, styrdes de kommunistiska informationskanalerna. Bland annat så använde man flera sändare i olika länder för att påverka Sverige vid sidan av Radio Moskva.
Här har vi Radio Tallin och Radio Riga som exempel. Föga förvånande visade det sig att östeuropeiska sändare i det närmaste enbart använde positiva perspektiv för att belysa det egna landets aktörer. På samma sätt var västblockets motsvarande rapportering av huvudsaklig negativ karaktär. Under oroligheterna i 70-talets Polen rapporterades inget kring oroligheternas utbrott.

De olika ländernas intentioner var officiellt bl.a. att skapa/bygga det egna landets anseende, samarbete och samförstånd. Självklart ville man även öka turismen men egentligen låg tyngre skäl bakom. Man ville ha tillgång till ett medium med vilket man kunde ha direkt kontakt med den svenska allmänheten . Radio Moskva hade som ”motiv” för sina sändningar ”Från kunskap till vänskap”. Vi får inte glömma att detta var en tid för inte allt för många år sedan men under en tid då det inte fanns 100 TV-kanaler, internationella nyheter dygnet runt eller Internet.

Det neutrala Sverige var ett viktigt mål för propagandakampanjer från såväl öst- som västblocksländer under det kalla krigets kamp om staternas blocktillhörighet. En viss kamp mellan blockens olika sändare pågick naturligtvis. Det förekom även direkta, specialdestinerad, propaganda. Radio Moskva uppmanade i radioprogram kommuniskt- och vänstersympatisörer i Sverige att ena sig i kampen inför kommande val. Nedan andra exempel.


Verksamheten minskades drastiskt i slutet av 1990-talet som logiskt följd av WP.s fall och lades ned helt 2002. Som omvärlden ser ut nu så kanske det är dags att damma av verksamheten? 

 
källor: SPF/MSB samt Beredskapsnämnden för psykologiskt försvars studie i ämnet.