Johan Antus

Main menu: Home


"Sanatorium G"Efter att ha passerat höga staket och stor vakthund öppnar sig anläggningen "G".


Sanatoriumet  det första för tuberkulos i Tyskland och grundades 1896 av den tyska Röda Korset.


Sanatoriumet byggdes först som en experimentell anordning som var konstruerad för att svara på frågan om lungtuberkulos kunde behandlas i det tyska låglandet med framgång. 


Cirka 20 hektar skogsmark hyrdes 1896 från Skogsförvaltningen och 27 baracker byggdes. foto Wikipedia


Efter att ha fått goda behandlingsframgångar byggdes ett helt sjukhusområde med flera sjukhus, matsal, kök, kyrka, bostäder och en tvättstuga med desinfektion osv.


Kyrkan har brunnit upp men väggmålningar finns kvar.Bakom "trätapeten" kommer Pravda från 1986 fram.


Redan 1900 hade man 200 sängplatser för ” milt till svårt sjuka män”


1926 hade antalet sängar fördubblats till omkring 420.
Ett inte helt trevligt ställe..Dexter ?


visst förfall..


viss patina.Bastu med grekisk fond.


Underjordiska gångar går under hela anläggningen.Sjukhuset låg i den sovjetiska ockupationszonen varför Röda armén flyttade in efter andra världskriget och använde det som en kasern.

G användes fram till 1995 som en sovjetisk militärsjukhus.
Efter det var det så nerkört att det inte varit ekonomiskt försvarbart att renovera.
Sjukhuset besöktes med tillstånd.