Johan Antus

Main menu: Home


Skyddsrummet under Hötorget


De flesta har nog någon gång varit vid Hötorget i Stockholm. Suttit på konserthustrappan och vänta på en själsfrände, handlat i saluhallen eller förundrats över kommersen på torget.
Få har observerat att hela torget är toppen på ett stort skyddsrum.  Redan 1938 togs frågan om anläggandet av skyddsrum i Stockholm upp i stadsfullmäktige. Man framhöll att det "under de senaste oroliga veckorna ( det gällde då Tjeckoslovakien) framstått som en brådskande och oerhört viktig angelägenhet att Stockholms stad på ett effektivt sätt sörjer för befolkningens skyddande mot eventuella anfall från luften".

Den efterföljande utredningen framhöll att "enligt luftskyddsinspektionens beräkningar offentliga skyddsrum skola göras fullträffsäkra för bomber upp till 250 kg:s vikt. Vid användandet av tyngre bomber än 250 kg stiga nämligen angriparens kostnad så snabbt att risken för dessa tyngre bomber skola komma till användning mot en stadsbebyggelse av Stockholms karaktär är mycket liten. Denna snabba kostnadsökning sammanhänger dels med projektilernas tillverkningskostnad, dels med att tyngre dyrare bombplan måste komma till användning ". Nåväl det var "rätt då"...

Under hösten 1939 började man bygga ett skyddsrum med plats för över 4000 personer.
Arbetet bedrevs i rekordfart (tre-skift) och allt var klart sommaren 1940.
Kostnaden var hög, 1.060.000 kr (1940 års värde) men kunde motiveras då man i kalkylen tog med att lokalen under normala förhållanden skulle hyras av varuhuset PUB och användas som lager.Utöver befolkningsskyddsrummet byggdes även en undre våning som skydd för PUB:s 1000 medarbetare. Ingången direkt från PUB syns till vänster på bilden ovanför. Konstruktionen är en 40 cm tjock betongplatta som bärs upp av järnpelare och järnbalkar. Arbetet utfördes ytterst noggrant, t.ex. så röntgades alla svetsskarvar. Ovanpå plattan ligger en s.k. sprängmantel á 1,25 meter av sprängsten (granit) vilket bl.a. framgår av ritningen ovan.
Stenläggningen (gatstenen) är lagd betongbruk och fogad med cementbruksvälling.  Skyddet upptar ca 3000 m2 uppdelat på 9 sektioner och rymde 4500 personer under förutsättning att konstgjort lufttillförsel fanns att tillgå. Två nedgångar fanns från Kungsgatan, en från Oxtorgsgatan och en från Gamla Brogatan. "De många nedgångarna förhindra att stockning uppstå, när folk skall rusa ner i skyddsrummet".Nedgång från Hötorget finns kvar.           Bild från bygget foto: Stockholms Stadsmuseum (tack)


bild från bygget. Konserthuset till höger och (dagens) Kungshallen till vänster.  Den andra nedgången från torget. Jämför med bilden ovan


Bortglömda skyltar...

 
De ca 20 cm tjocka dörrarna i gasslussarna är splittersäkra och gastäta.
Friskluftintag finns vid Kungsgatan och gjordes som annonspelare.


En underjordisk ingång. Dock "ej för gående" vilket naturligtvis respekterades. Får ta bilen nästa gång.

´