Johan Antus

Main menu: Home


En verkskyddscentral med spännande historia

Alldelses invid Coop i Vinsta i norra Stockholm finns en verkskyddscentral som varit en del av vårat civilförsvar och som nu sannolikt får en helt annan betydelse i grannskapet.


Inslaget har fått ny dörr men inget annat avslöjar vad som finns där inneFörst måste man förstå varför bergrummet finns där. Svaret är företaget Arenco som tillverkar/tillverkat "Maskiner för tobaksindustrin och tändsticksindustrin. Packnings- fyllnings- vägning och andra specialmaskiner. Verktygsmaskiner och sillrensningsmaskiner. "
Vad har nu det med bergrum att göra? Svaret hittar vi i tidens behov.
Andra världskriget innebar att Arenco, liksom många andra civila företag, ställde om sin produktion och tillverkade utrustning till försvaret. Man kan anta att kunskapoch erfarenhet av den finmekanik som behövs för sillrensningsanläggningar kom väl till pass. Man började tillverka siktesinstrument s.k. centralinstrumentet, ett med elektronik och optik som man följde målet med. Från centralinstrumentet skickades sedan elektriska signaler till pjäsen/kanonen, där en visare angav höjd- och sidriktning. Pjäsen (främst luftvärn) ställdes in så att kanonen kom att följa målet, men med framförhållningen som instrumentet hade räknat ut. En mekanisk dator.I mitten av 1950-talet utvecklade Bofors en 15,5 cm Artillerikanonvagn (Akv 151). För beräkning av skjutelement utvecklad Arenco artilleriets första elektroniska centralinstrument. Under 60-talet började Arenco tillverka det moderna centralinstrumentet Cig 760. Man utvecklade även instrumentering till J35 och J37.
Man producerade även remsfällare som en del av flygplanens motmedel (mot radar).
Senare flyttade Standard Radio/SRT dit och då kom säkert berget till pass (man försåg Försvaret med div. teleteknink) men det var alltså inte till dem som berget byggdes.

 
I den första stötvåågsfickan finns en travers. Här har man säkert haft lager.


Stötvågsdörrarna visar att anläggningen varit delvis vattenfylld.Så vad är då en Verkskyddscentral  ( enligt Org80K).

Verkskyddet skall i händelse av skadegörelse genom fientligt anfall hjälpa nödställda och begränsa förstörelsen av egendom inom det egna företaget. Verkskyddet finns redan på plats och kan snabbt göra skillnad genom att leda övriga anställda i arbetet. Verksskyddet organiseras under Civilförsvarschefen och består av Verkskyddsledning som leder arbetet, en räddningsgrupp, en samaritgrupp som tar hand om skadade och en teknisk grupp ser till anläggningens installationer.


Luftrenare


Ritning från 1952 visar centralens olika delar.
En yttre del med två detonationsfickor och en inre bakom skyddsportar.Förbandsrummet


Viss rost på elementet och luftfilter inpackade i halm.


I Sjukrummet finns ett underbart kassaskåpVägen in mot Verkskyddscentralen.Bakom luckorna satt telefonisterna och kommunicerade med omvärlden.


Dörrar till några av de 11 toaletterna. Torrdass, så atmosfären efter ett tag hade nog varit pikant.


Tvålen ligger kvar.


Skyddsrum i två plan. Golv/tak av stålplåt. Den var ny..Fukten i övervåningens tak glimmar esoteriskt.


på väg upp igen..

Till skillnad mot de flesta andra bergrum verkar detta kunna ha en framtid. Här planerar "GrillBill" öppna restaurang i den yttre välbevarade delen! Även den inre avstängda delen kan få nyt liv. Här finns tankar på att få in kultur som konst, keramik etc.  Vi tackar Bill för besöket och väntar med spänning på BunkerBurgare & BetongBiff!