Johan Antus

Main menu: Home


Distriktcentral och befolkningsskyddsrum

Under andra världskriget och kalla kriget förbereddes helt normala industriföretag på, att i händelse av krig, kunna ställa om sin produktion till något för försvaret av Sverige. Denna industri skulle då ställa om sin produktion och börja tillverka granathylsor.
Krigsviktiga industrier som denna var sannolika bombmål och för att skydda personalen byggde man vid denna industri ett skyddsrum för 600-700 (stående) personer samt en ledningscentral i samma bergrum.
Anläggning färdigställdes någon gång mellan 1945-1950 och är byggd som ett U-format skyddsrum med en T-format ledningscentral i mitten.


Det finns lite olika benämningar på denna anläggning då den sannolikt byggts om under året och varit del av olika organisationer. Luftskyddscentral/Civilförsvarscentral/ Verkskyddscentral..
Oavsett benämning så skulle man här varna inför ett eventuellt bombanfall genom flyglarm till stadens befolkning och arbetarna på industrin så att de kunde söka skydd. Efter det skulle räddningsarbetet ledas från detta skyddade utrymme.


Norra sidan av skyddsrumsdelen.


Panel för flyglarmEtt litet maskinrum med ett väldigt litet reservkraftaggregat
Södra delen av skydsrummet.


Anläggningen har två ingångar med stötvågs- och gasskyddsdörrar. Inne i den del där Distriktcentralen/Verksskyddet låg finns det flertalet rum med olika funktioner för ventilation, telefonväxel, logement, ett litet pentry, orderrum m.m.


På hatthyllan ligger fortfarande dokument kvar. En gång i tiden kanske hemliga, nu vittrar de sönder..


Telefonkatalog från 1969. Har sett bättre dagar..


Fukt och "tidens tand" har fått anläggningens dörrar att falla isär.


Rapporteringsrummet.


I logementet ligger en mystisk väska. Olkart innehåll :-)Distriktcentralens andra dörr.
Stort tack till fastighetsansvariga i aktuell kommun som gjorde detta besök möjligt!