Johan Antus

Main menu: Home


Organisations- und Rechenzentrum (ORZ)

Organisations och räknecentrum. Östtyska armens datacentral i Brandenburg, norr om Berlin


Bunkern byggdes 1972-1975 och överlämnas till NVA 1976.


Ovan jord finns byggnader för kontor, kök och matsal samt vaktstyrka.
Gången från ovanjordsdelen är flera hundra meter lång.


Den första av tre stötvågsdörrar


Anläggningen är 48*43 meter och täckt med ca 3 meter betong.


4 dieselgeneratorer á 400 kVA varav en i reserv, 4 dieseltankar på 16000 liter styck.Delar av infrastrukturen och utrustningen är upphängd med fjädrar i taket för att klara en kärnvapenexplosion.


Kontrollrum

Ett av apparatskåpen i kontrollrummet kan öppnas och avslöjar en "icke tillåten" TV och "farliga kurvor.."


Chefens (?) porträtt vakar över kamraterna

Sex tankar med tryckluft (16 MPa), vilket motsvarar ca 1.100 m³ okomprimerad luft vilket skulle kunna syresätta anläggningen i 24 timmar.
Slussvakten hade den skön plats.

Inne i datahallen. ORZ var 1985 utrustad med två datorer av typen ES 1040 och ES 1055

Ah.. En Robotron A5120 tror jag. Med 8 tums disketter. Ja det var tider det..


Bland många andra var " Operativ informationssystem för staben" det viktigaste projektet man arbetade med.


Underbar ordersal. "Partikamrater! var försiktiga där ute. Det är en djungel av buggar !"

ascii-artano 1985


Den viktigaste uppgiften för ORZ var att sammanfatta dagliga rapporter om styrkor, resurser och händelser från alla grenar av de väpnade styrkorna och ge MfNV (DDR:s försvarsdepartement). I bunkern finns därför ganska mycket kommunikationsutrustning.


Efter 1990 tog Tyska armen over lokalerna. Bunkern stängdes 1993.
ORZ räddades från vandalisering mm av entusiaster varför det mesta finns kvar i originalskick.


Bespisningen. Allt klart att börja användas.

Programmerare är en viktig resurs. Egen sjukstuga tog hand om problemen.


Bunkern ligger 17 meter under jord och är byggd i två våningar. 


Ryska luftfilter.


En av de tre stötvågsdörrarna på väg ut ur anläggningen.