Johan Antus

Main menu: HomeStrålkanonen i VaxholmEn god vän berättade att när han var liten och var ute och plockade svamp med sina föräldrar så fick han höra talas om en strålkanon i skogarna. Den skulle tydligen används till obskyra experiment och djupt inne i skogen skulle det tydligen finnas förvridna, strålskadade, träd...  En livsfarlig strålkanon helt nära Stockholm? Låter lite som Blixt Gordon eller en fantastisk skröna men verkligheten överträffar som vanligt dikten.

Idag är grinden olåst men lokalbefolkningen säger till oss "gå inte in där, det är radioaktivitet i marken!"


Skogshögskolan (tidigare Statens skogsforskningsinstitut, nu Sveriges lantbruksuniversitet) byggde på 50-talet upp en "försökspark"." vid Bogesund ca 1 mil från Stockholm city. Många experiment och aktiviteter utfördes här, bl.a. så studerade man genetik och genetiska förändringars inverkan på växter. Detta för att genom mutation få fram starkare/bättre grödor och träd som t.ex. kunde vara motståndskraftiga mot sjukdomar.

Det är här det blir spännande. Hur får man levande saker att mutera? Ett sätt är att bestråla med radioaktiv strålning. Därför byggde man vid Bogesund en strålkanon som i mångt och mycket var just en sådan. En apparat som strålar kraftigt när man vill.


Ett, av två, områden för bestrålade växter. Här stod även strålkanonen.


Unik bild på strålkanonen.
Plantor som skall exponeras med gammastrålning står i krukor. Vid exponering höjs strålningskällan ca 75 cm över marken därefter sänks den ner igen till ett skyddat utrymme av ”heavy concrete blocks” ett antal meter under jord. Allt sköts fjärrstyrt från säkert avstånd.


Bild från tidigare experiment (dock inte i Stockholm) ger en
schematisk bild över hur grödor var uppställda inför en strålningsdos.Så här ser det ut idag. Platsen används fortfarande för tester men inte längre av SLU.

Strålningskällan i kanonen var Kobolt-60, en radioaktiv isotop som används inom bl.a. strålterapi. Kanske denna väldigt radioaktiva substans är mest känd från filmen Doktor Stranglove där man (mycket riktigt fastslår "If you take, say, fifty H-bombs in the hundred megaton range and jacket them with Cobalt Thorium G, when they are exploded they will produce a doomsday shroud. A lethal cloud of radioactivity which will encircle the earth for ninety-three years!")

Och det är väl här någonstans som det känns olustigt. En så intensivt strålande radioaktiv källa stående ute i skogen blott en mil från Stockholm city..


Dåtida varningsskylt.
Från www.rydbohistoria.se/lex-bogesund/ används med tillståndVi var inte ensamma om detta. I program som det amerikanska ”Atomic gardening” gjorde man precis samma sak. Nedan en bild från deras strålkanon.


Källa atomicgardening.com och används med tillstånd.Vad fick man fram då? Nu är inte genetik och växtförädling riktigt mitt område men jag kan i alla fall konstatera att flertalet vetenskapliga artiklar har publicerats i ämnet.


Var detta även en del av den skyddsforskning vi bedrev? I slutet av 1940-talet påbörjade FOA och strålskyddsmyndighetens (då Sieverts institution) forskning med inriktning på skydd mot kärnvapen och den joniserande strålningen från dessa. Att veta hur vapen, radioaktivitet, kemiska substanser etc. funderar och hur påverkar oss är nödvändigt för att kunna utveckla skydd mm. Skyddsforskningen blev ett hett diskussionsämne i debatten om svenskt kärnvapen men det är en annan historia.  Vi kan i alla fall konstatera att skyddsforskning bedrevs (bedrivs?) och vore det inte naturligt att undersöka hur stark radioaktivitet påverkar vår skog och våra grödor? Internationellt hade man börjat intressera sig för hur upptaget av olika radioaktiva ämnen, framförallt strontium-90 och cesium-137, från marken till växter, sen den fortsatta transporten genom näringskedjor via betande djur till människor.Trotts idogt letande i arkiven har jag inte lyckats hitta några faktiska belägg för att strålkanonen på Bogesund deltog i det arbetet. Det låter dock sannolik att den ändå var en del av skyddsforskningen. Kör man ner huvudet djupt i arkivdammet så hittar man i budgetunderlag och liknande texter om ”det särskilda undersökningar” och att man startade som ”skogsgenetisk försöksområde, även om andra institutioner kom in.”.Långsökt kanske? Men varför skulle växtforskarna ha verksamhet som inte finns med i officiella handlingar annat än som det ”speciell projektet”? Och vilka ”andra” var det som kom dit? Vi lär aldrig få veta men lite spännande är det allt!


Skyltar vid träd finns fortfarande kvar i området. Det är dock allt..


Verksamheten är i princip nerlagd. SLU har för närvarande ca 20 gamla försök som fortfarande växer där ute. Vad som hände med strålkanonen har jag inte lyckats ta reda på men låt oss tro att den hamnade i goda händer.