Johan Antus

Main menu: Home


Ett litet värn med bortglömd historia

Vid Nybro/Köpingebro, öster om Ystad , låg förut ett krigsflygfält kallat F5Y. Ett litet gräsflygfält för propellerplan från andra världskriget som sedan länge är bortglömt. Om man tittar ordentligt kan man dock finna lite rester av närskyddet. Alldeles bredvid vägen (men svår att se) ligger två skyddsrum och vad som måste ha varit en värnkanon.
Värnkanoner var ett sätt att återanvända gamla stridsvagnar där men tog tornet och satte på ett gjutet fundament för att på så sätt effektivt försvara ett område med ksp och kanon.  

Inte mycket syns för ett otränat öga, endast två skorstenar och luckor. Här finns två SK10 skyddsrum. Förläggningsdelen inte målad och fin som man ser på andra ställen utan här råder grå betong.

 Ingångsdel med stampat jordgolv

  Igengjuten värntornsbunker samt bild på stridsvagn vars torn ibland används som värnkanon 
 Ett annat stridsvagnstorn. I området finns gamla inhängningar som sannolikt kommer sig från den här tiden.
´