Johan Antus

Main menu: Home


Mätstationen


En, av flera, dörrar in i anläggningen


En ganska sen installation från det kalla kriget. Denna anläggning stod klar 1970 och används inte längre för militära ändamål. Vid en mätstation säkerställdes spaning och eldledning för kustartilleriet stora fasta kanoner.


Ovan jord syns inte mycket, bara ett skjul som döljer nergången till bunkern, en runt hus som döljer radarantennen och en pansarkupol med TV-kamera och laseravståndsmätare.


Under plåtluckor finns en hydralisk port.


Våning 0 med vattencistern, avlopp och olja. Våning 1 med förråd och pentry. På våning 2 finns luftbehandling och förläggningarna. Våning 3 innehåller bl.a. eldledningscentralen. Våning 4 har vågfälla och kraftaggregat.


Under jord finns fyra våningar med spanings- och eldgivningsplats, kök, logement och förråd.

Eldledning och målföljning med ARTE 719

När det stod klart var den tekniska utrustningen mycket modern med radar, TV och två målföljare som utvärderade målens kurs och fart och lämnade löpande data till eldledningscentralen.


Logement för ett 20-tal soldater


Krigets faror gör sig påminda överallt.


I fredstid får man gå ut..

Nödbelysning

Nödrulle.. STATSVERKET taggar då allt..


Kök och matsal.