Johan Antus

Main menu: Home


Nickel
Nickel var den centrala ledningsbunkern för luftvärn hos GSTD (Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland) i DDR. Här sammanfattades luftlägesbilden i Centraleuropa och eventuella användningen av luftvärn styrdes. Verksamheten fokuserade på tidig förvarning om flygaktiviteter hos NATO.


En av ingångarna med en tjock rysk, kärnvapensäker, port.


En annan ingång.Här fanns stridscentral, utbildning och informationscentrum, det automatiserad ledningssystem "Almos" mmBunkern "Nickel" är från 1983. Bemanningen bestod av omkring 300 personer.  Den avvecklades 1993/1994.


För att säkerställa samverkan med tyskarna fanns här även officerare från NVA.


På den övre våningen fanns luftkonditionering, arbetsutrymmen samt utrustning för beräkning och projektion av luftläget.

Anläggningens elcentral. Idag finns ingen koppar kvar.

Bredvid bunker finns garage för lastbilar med mobil ”datorteknologi”. Dessa var normalt parkerad där och anslutna till det stationära systemet men kunde flyttas om striden så krävde.
Utanför fanns tre vattenkällor och en underjordisk bränsledepå.


Kvarlämnade kläder.


Utnötta, mögliga, skor och en flaska vodka.


"Führungsschelter A". Här fanns stridsledningscentralen för jakt och luftvärn. Idag tom..Mer vodka..