Johan Antus

Main menu: Home


Drivmedelsanläggning


I händelse av krig skulle våra tillgång på bränsle vara den absolut största begränsningen. Att förse det civila samhället och ett försvar på krigsfot med nödvändigt bränsle är omöjligt under en situation av belägring, isolation etc. För att förbereda som byggdes en mängd berglager som i fredstid fylldes till brädden. Nu, när hotet inte längre finns, töms och avvecklas alla (?) bergrum. Så även detta som ligger i Nykvarn, söder om Södertälje.

Den enkla skissen visar var byggnadens olika delarna finns i berget. Först har vi en tågtunnel genom berget.
I mitten av tågtunneln finns en lastkaj och tre ingångar till kontors- och driftdelar.
Vi har sedan en fatlagringstunneln (300 x 9,5 meter) där man staplade oljefat. Längst in hittar vi fem cisterner med totalt 30 000 kubikmeters volym. Från bergslagret till bergets hjässa är det ca 30-35 meter.

För att hantera allt går det järnväg in i berget för att tankvagnar (och andra?) skulle kunna lastas och lossas säkert. Därtill finns (eller fanns..) det rörledning ner till ett pumphus nere vid Mälaren för att försörja anläggningen med tankbåt. Ger lite proportion till anläggningen..

Här lagrades viktiga oljor, flygfotogen, diesel och bensin för de närliggande (krigs-)flygfälten bl.a: Tullinge, Barkarby, Kjula och Strängnäs.Ingången, eller inslaget, syns knappt i grönskan.
Observera järnvägsspåret och att linorna för maskeringsnätet sitter uppe.


 Innanför porten. Till höger s.k. stötvågsfällor som skulle absorbera energin från en explosion utanför.
Lastkajen syns till vänster


 Flameproof Push Button Units.


 Rum C20 eller fatlagringen är en väldigt lång gång.


 Överallt hittar man dom.. stolar med sin egen historia


Längst ner i C20 ser man transportbandet för oljefat i mitten.
Med det flyttades faten till de hyllor som tidigare stått på båda sidor.


 Upp till cisternernas ovansida eller ut i nödutgången på bergets topp.


 Inte ofta man ser insidan av ett bensinlager..


 På väg mot cisternerna Nedre gången. Lång...   Inuti en av de stora cisternerna. Handhållet..kameran i ena handen och lampa i andra.
Trångt och luktar flygfotogen..


 Inne i en rengjord cistern. Byggd av sammansvetsad stålplåt.


 Ännu en av dessa stolar..
 rörigt..


 Ensamma hänger kontrollerna från taket.


 -Ja och så här hängde allt ihop..


Vackert
 Kontoret var nästan tomt. Någon tog ner klockan och gick hem.. Man förstår att det är konst när man ser det.
 Nu har staten sopat klart här och hoppas att kapitalet tar över.


 mmm, kilo-pascal per kvadratcentimeter.


 Anläggningen skyddas av betongportar som kan skjutas i sidled för att släppa in, eller ut, varor.
Här något öppnad ut mot järnvägstunneln.


vy mot södra inslaget Norra inslaget i majestätiskt ljus..


 Ut mot ingången..