Johan Antus

Main menu: Home


Omformarstationen


Precis bredvid stambanan finns en ingång i berget.

Efter ett, sammanhanget inte okänt årsmöte, tog jag vägen förbi en omformarstation eller "Upplagsplats" som den egentliga, något kryptiska, benämningen är. Tågen i Sverige drivs inte av det vanliga elnätet utan kraften måste omformas när det gäller både spänning och frekvens. I en omformarstation omvandlas inkommande 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av roterande omformare. Omformarstationerna har byggts i ett antal olika utföranden.  De första byggdes på västra stambanan, sträckan Stockholm – Göteborg och södra stambanan, Stockholm - Malmö.

 
På väg in. Till vänster ser man den stenfyllda dörren som kan skjutas för som skydd.
Till höger maskeringsnät för att dölja ingången. Otroligt att de ligger kvar.


Omformarvagn. Man ser tydligt elmotorn och på andra sidan en generator.

Längre in blir det snart mörkt.Dessa tidiga omformarstationer hade stationära omformare. De var 11 till antalet och togs i drift mellan 1925 och 1933. 
Därefter byggdes endast stationer för mobila omformare, det första aggregatet levererades 1934 och det sista 1978.  I och med införandet av den sista generationen roterande omformare på 1950-talet började man bygga omformarstationer i berg. 
Detta för att man ville ha en mer skyddad uppställning för aggregaten.
Det fanns även anläggningar med dubbla tunnlar för fler omformare.
Dessa anläggningar  var länge bemannade. Idag finns omformarna i vanliga fastigheter.


Bunkerpolaren CM på väg ut


´