Johan Antus

Main menu: Home


Civilförsvarets observationsplatser

"Atombombskrevad i riktning nolla sjua nolla, klart slut"Illustration Räddningsverket/Roy Bäckbom. Används med tillstånd

Återigen kan man förundras av samhällets planering inför invasionen. Civilförsvaret hade ett system med obesrvationsplatser runt om kring i städerna. Här presenteras Stockholm med det fanns i andra städer också.

På 70-talet byggdes att antal platser inklusive en postkur och på flera platser även friliggande skyddsrum.
De kom att kompleteras senare (se nedan) och priset man betalade för dessa nio var 344.400 :-
Vällingby


De fasta observationsplatsernas uppgift var att omedelbart rapportera till civilförsvarsstaben efter flyganfall. Man angav tidpunkt, typ av flygföretag, antal flygplan, plats där skador inträffat, dess art och omfatting.
Man indikerade och rapporterade även explosionsdata vid kärnladdningsexplosion. Misstänkta anfall med kemiska stridsmedel samt utförde väderobservationer.Fårdala vattentorn i Tyresö. Här ser vi även det rasserade skyddsrummet.En observationsgrupp bestog av en gruppchef en ställföreträdande chef samt fyra observatörer.Hagalund i Solna lever upp till smaknamnet Blåkulla.


Den utrustning man hade till sitt förfogande var bl.a. radiostationer R70, indikeringsväska, intensimeter 21, radiakräkneskiva, kikare, kompass, vindmätare, ABC-dräkt, Lufor-mottagare, syftinstrument, explosionspunktvisare, termometer, sin postkur och på många ställen även telefon med tanke på att man ser plintar för sådan uppe i vattentorn mm.


Exempel på hur det såg ut i civilförsvarscentralen.
Observationsgrupp 11:s placering och gradskiva för att kunna lägga ut inrapporterad bäring.


Länna vattentornInget går upp mot originalritningar och att sedan hitta skyddsrummet intakt.

Jag undrar lite hur man tänkte.. Dels så skulle observatörerna sitta så att säga på "första parkett" när bomberna regnade endast skyddade av en plexiglashuv eller krypa ner i ett skyddsrum under vattentornet.. Vet inte vad som varit värst, att vara oskyddad eller få in miljon liter vatten i skyddsrummet??


En väldigt trång gång/dörr att ta sig igenomnär det är bråttom.


Av skyddsrumet vid Kinnekullevägen finns inte mycket annat än en kulle kvar..


Postkurerna fanns lagrade i närheten av obs-platsen och monterades efter en typisk IKEA-instruktion.
1992 fanns det 28 st fasta observationsplatser och 8 st rörliga i Stockholmsområdet (med omnejd).Utöver de fasta grupperingarnas sysslor har de rörliga även tilläggsuppgiften att rapportera om radioaktiv strålning och gasbeläggning.Kolbäcksgränd och ett f.d. skyddsrumUtrustning till en obs-plats som väntat på att bli hämtad.


Inredningen i skyddsrummen var inte mycket mer än ett par britsar. Dock med mycket betong och sten runt.


Sollentuna