Johan Antus

Main menu: Home

Den hemliga snusfabriken
Sverges beredskap var i vissa avseenden mycket god. Riket hade kapacitet att tillverka varor vi behövde i händelse av ofred eller då vi på annat sätt blev avskurna från utländska leverantörer. Vi hade stora mängder råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter lagrade. Inget nytt i det men jag slutar aldrig förvånas över vad jag springer på. Att den svenske soldaten inte skulle klara sig utan kulor och krut är självklart. Att inget blir gjort utan kaffe insåg man också och beredskapslagrade stora mängder som löpande omsattes (sist in, först ut osv). Det glädjer mig dock storartat att våra nitiske tjänstemän även insett att utan det svenska snuset stannar Sverige.
En av de stora fabrikörerna hade uppgiften att säkerställa produktionen. Trots idogt letande har jag inte lyckats hitta något avtal mellan staten och företaget, än..! En promemoria jag hittat visar dock att man tänkt på det.
På en liten mellansvensk bruksort hade man förrådsställt en hel maskinpark för en komplett snusfabrik.
Till vardags användes lokalerna till annan produktion för att dölja dess egentliga syfte.
En som var med när de sista resterna av fabriken togs ner i början av 2000-talet berättar "-Av tradition har ju tobak varit något som man försåg soldaterna med och krisberedskapen vad gäller tobaksvaror var stor". Allt var naturligtvis hemligt.


Vid mitt besök på orten hittade jag vaktmästaren och efter en pratstund om tingens varanden frågade jag "såå, när verksamheten avslutades så skrotades allt?". Svaret var som ljuv musik för en historienörd! "Är du tokig, jag har allt kvar borta i ladan". Ibland får man extra lön för mödan :-)


En tobakskvarn

När man gör snus mals tobaken till så kallat tobaksmjöl i olika grader; grov- resp finmalet etc.


Processen fortsätter med att tobaksmjölet vägs upp i en våg. Olika blandningar ger olika grovt snus.Vatten och salt tillsätts under omrörning. Därefter hettas tobaken upp i en process som traditionellt kallas för svettning, och kan liknas vid en pastörisering.
När uppvärmningen är avslutad kyls snuset och övriga ingredienser som smak och aromer tillsätts. Fick för mig att ovanstående var just en blandare/kylare


En fantastiskt stor apparat, blev inte klok på vad den gjorde.. Gissningsvis en större kok/blandare.


Viktigt att inte få skrot i sin pris..


Allt finns "lagrat" om än i viss oordning.


Två bilder av lådor med klassiskt snus.

Det man skulle tillverka var ett torrt tobakspulverl som levererades till soldaterna vid fronten och annorstädes i bulk för att på plats blandas med vatten till vanligt "vått" snus. Råvarorna "fanns lagrade" men jag har tyvärr inte hittat några spår i arkiven om var och hur mycket etc. Fabrikens arbetsledning var krigsplacerad i verksamheten och bestog av en handfull nyckelpersoner.  Övrig arbetskraft skulle rekryteras lokalt via kommunen.