Johan Antus

Main menu: Home


S-platsen


Inte mycket mer än en lucka ner i underjorden avslöjar att här finns en anläggning som var navet i vårt (kust-)försvar.


S-plats, eller sammanställningsplats, är den plats inom kustartilleriet där man sammaställer mätvärden och skickar order till pjäserna (kanonerna). Det är här stridsledning och eldledning sammanstrålar. Här har man kontakt med sina underställda förband, med spaningsförband och med de övriga delarna av batteriet för att få en så optimal ledning som möjligt. Inom vanligt artilleri kallas det för B-plats (batteriplats) och är även där länken mellan eldledare och pjäserna.



En bit bort finns luftintag och avgasrör till de stora generatorer som gjorde anläggningen självförsörjande på el.



En bit ner passeras första dörren.


Samma dörr från insidan. Observera hur tjock väggen är.


Ytterligare längre ner kommer vi in i ett underjordiskt trevåningshus.


Moderna diselgeneratorer och EMP-säkrade dörrar.


Stridsledning


Växeln eller trafikkopplare som det heter hos KA.


vardagsrealism för en kall krigare..


Naturligtvis har man egen verkstad.


RA146


Tänkt att det alltid finns telefonväxlar.. Denna modernare än de jag brukar springa på.


Storkök och stor kastrull


Prydlig matsal


Här har det hängt bassar och förklart sin kärlek till töser på fastlandet.



Sängarna bäddade, bara att mobilisera!


Tänder borstar vi på rad.


Tänk vilken skillnad ett "x" kan göra.




Denna anläggning som till nyligen varit hemlig är i dag räddad tilleftervärlden.

besöksräknare
räknare