Johan Antus


Sonderwaffenlager

Main menu: Home


Besökte ett par Sonderwaffenlager dvs Specialvapenlager där ryssarna förvarade kärnvapen djupt inne i DDR. Lagringskapaciteten var 40-80 atomstridsspetsar av typen "fritt fallande kärnvapenbomber". Dessa bars av flygplan varför lagren ligger nära större militära flygfält.


Specialvapenlager B

För att inte skada vapnen vid anfall mot den egna flygplatsen ligger lagret någon kilometer bort.

Ingången är fylld med sten och sand men är man lite våghalsig går det att komma in. Anläggningen tillhörde GSSD (Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland) som 1945 övertog flygplatsen ifrån Luftwaffe. Anläggningen lämnades tidigt 1990 tal.

Bunkern är byggd i 2 våningar ochpå övervåningen finns elcentral och mindre verkstadsutrymmen.


Anläggningen skyddas av 2 par 45 cm tjocka hydrauliska portar (25 ton styck) innan man kommer in själva lagringsutrymmet.


Lagret byggdes 1962 och mäter 40x9 meter.


Viktigt att veta vart man skall springa när flyglarmet går.


Plastblommorna trivdes i mörkret.


patina..


 Det finns flertalet byggnader ovanjord bl.a. garage, lastkajer, vaktkurer, skyddsrum etc.Specialvapenlager F


Detta lager är helt utbränt och vandaliserat.

Här ser man dock den yttre av de två stora portarna.