Johan Antus

Main menu: Home


"Objekt-505”Byggandet av "Objekt-505” eller Željava airbase påbörjades i slutet av 1950-talet. År 1965 stod den (dåvarande) Jugoslaviska anläggningen klar och bestod förutom de massiva bergshangarerna av landningsbanor, ett stort regementsområde samt en radarstation på berget ovanför flygbasen.


MIG-21


Flygbasen var i aktiv drift under det kroatiska självständighetskriget i början av 1991 och frontlinjen mellan de serbiska och bosniska styrkorna skall ha legat i höjd med basen. När den Jugoslaviska folkarmén (JNA) drog sig tillbaka från basen valde man att förstöra så mycket man kunde genom att antända en stor mängd sprängämnen och flygfotogen inne i bergsanläggningen, detta syns väldigt väl idag och är en av många anledningar till att platsen idag inte är helt säker att vistas på. För att verkligen säkerställa att anläggningen aldrig skulle komma i drift igen genomfördes ytterligare en sprängning av JNA 1992 med 56 ton sprängmedel. Det sägs att det kom ut rök från anläggningen i sex månader efter den explosionen.Under dess aktiva år var "117:e Regiment Fighting Aviation" baserade på basen med sina 3 skvadroner MIG-21 för spaning och jakt. Vid ett skarpt läge fanns här mellan 80-120 st MIG-21, 200 piloter och en bemanning utöver det på ungefär 1500 personer innefattade allt från vaktpersonal till mekaniker och administrativ personal.

Bild från http://www.free-photos.biz


En av de söndersprängda, massiva, betongportarna.
Bild från http://www.free-photos.biz


Bergsanläggningen med sina 4 inslag var tänkt att kunna drivas fristående från den yttre världen och hade bl.a. mat för 30 dagar. För att klara en sluten drift fanns egen vattenkälla och kraftaggregat och luftrening utplacerade på flera i håll i anläggningen. Anläggningen innehöll bl.a. verkstäder, klassrum, ammunitionsförråd, sjukvård. 

Schematisk bild över anläggningen. Ett hopkok från olika källor..Rasrisken är uppenbar. Här är vi i "stjärnan" med sin ledningscentral mm.


Det är svårt att få ett grepp hur enorm denna anläggning är och bilderna kan aldrig beskriva den känslan som infann sig när man sakta går igenom berget.

Bild från http://www.free-photos.biz
På väg ut igen.Port 2


Utanför finns övergivna flygplan


OBS VIKTIG INFORMATION
Om du funderar på att själv besöka bergshangarerna notera att de ligger på tidigare militärt område och även inom gränszonen mellan Kroatien och Bosnien. Området patrulleras av kroatisk militär och gränspolis. Området är dessutom kraftigt minerat. Gå enbart på hårdgjorda ytor och tänk efter under hela tiden du vistas på området. Om ni tänker besöka underjordsdelarna så rekommenderas andningsskydd av typ pp3 och se upp för den påtagliga rasrisken.