Johan Antus

Main menu: Home


Bunker "Zeppelin"/"RANET"

En första dörr in mot trapphuset

20 km söder om Berlin ligger bunkern "Zeppelin" som var den mest moderna Tyska kommunikationsanläggningen under andra världskriget.

En andra, likaså kärnvapensäker, dörr skall passeras innan man kan gå ner i anläggningen.


Bunkern, även kallad "Amt 500" byggdes 1937-1939 inom området för så kallade huvudlägret Zossen som ”meddelandecentral Zeppelin”. Byggnaden består av en längsgående byggnad 117 × 22 m och en 57 × 40 m i tre våningar. Med en yta på 14.700 m2 är detta en av de största bunkrar jag besökt. De tre våningarna ligger av cirka 20 meter under marken. Man kommer in i anläggningen via en av två tunnlar eller en trappa alt. varuhiss.


I maj 1939 inleddes provdrift av "meddelandecentral Zeppelin" och den förblev under hela andra världskriget den viktigaste, största och modernaste anläggningen för militär kommunikation. Den snabba ockupationen av Zossen i April 1945 ledde till telelinjer och telekommunikationsutrustning föll i stort sett intakt i händerna på den röda armén.

Mänger med dörrar skiljer anläggningens olika delar från varandra.

Här fanns då ca 80 fjärrskrivmaskiner, intercom mellan områdets övriga anläggningar, ett rörpostsystem mm. Här finns även verkstäder, lagerlokaler, kontor, toaletter, kök och matsal samt två starka marindieslar för att klara driften.

Inne i Zeppelin 1942. Bild från wikipedia.


Efter 1945 demonterades all teknik och bunkern tömdes helt.
Man tog även bort dräneringspumpar så vattnet steg till mitten av andra våningen.

Använd efter 1945 Bunker "RANET"

När den sovjetiska kontrollkommissionen upplöstes 1953 blev "Wünsdorf Supreme Command" den högsta ledningen för den största garnison av sovjetiska trupper i DDR (GSFG).


Rysk elcentral


Nästan alla anläggningar jag fotograferar är helt mörka och måste.


I slutet av 1950 inleddes - efter torkning den vattenfyllda anläggningen - omfattande renovering som fortsatte fram till mitten av 1960-talet. Bl.a. förstärktes skyddet mot atomvapen.


Stora delar av bunkern är idag fyllda med skräp.

Här fanns även den sovjetiska underrättelsetjänstens meddelandecentral "Ranet".
"Ranet" var väl integrerat med kommunikationssystemet för NVA.


Telefonlinjer


Gerät


Bild från Zeppelin. Från Wikipedia.
Ett av kabelschakten.


De sista ryska trupperna i GSFG drogs tillbaka 1988 efter att man tömt anläggningen och tänt eld på vissa rum.


En, av två, gångar som leder in i anläggningen. Flera hundra meter lång.


Vid utgången möts man av detta avhuggna huvud som någon sparat till eftervärlden.


Man skall alltid vara (minst) två när man irrar runt i mörkret.
Jag o P gick lite vilse i mörkret.. det gick bra till slut.